Qi Gong class for pregnant women

nederlandse versie hieronder:

Be Pranic offer qi gong for pregnant women. It is very good to practice Qi Gong in pregnancy because:
1. helps to be in creating a good relationship with your body that changes day after day and helps you to feel your own womb and new baby

2. gives emotional serenity and mental calm, promotes the flow of energy in the pregnant woman and in the exchange with the baby.

3. Helps to welcome fear and pain, prevents hyperemotivity and sleep disorders.

4. It stimulates lymphatic drainage, prevents and attenuates edema in the lower and upper limbs.

5. removes nausea and fatigue in the first months of pregnancy, thanks to greater oxygenation of tissues, bones and muscles.

6. Facilitates the mobility of the chest and shoulder girdle, maintaining a wide lung capacity and promoting the blood circulation of the mother and child.

7. It trains the tone of the perineum favoring relaxation useful for the birth phase and helps the faster recovery of muscle elasticity during maternity period

8. Maintains the mobility of the pelvis and preserves the fluidity of the belt by strengthening the connection of the lower limbs with the elastic response of the earth.

9. Preserves the fluidity and flexibility of the spine, whose elongation in the basic position of Qi Gong prevents and relieves back pain.

I highly recommend it!

Locations, date and time:

Thursday 5 March at noon at Mirror Center
Ter Gouwstraat 3 1093 JX Amsterdam

Friday 28 February 11.00
Friday March 13  11.00
Friday March 20 11.00   at Nemoland Westerpark
Overbrakerpad 2, 1014 AZ Amsterdam

1 lesson 15 euros
you can reserve your place for the lesson:

The tickets for the lesson for the Mirror center are offered via the Member platform (https://mirrorcentre.nl/mirrormember/)

You can reserve the ticket for a class in Nemoland by sending an e-mail to bepranic@gmail.com


nederlandse versie: Qi Gong-klasse voor zwangere vrouwen

geest – hart samen in een kosmische dans voor een voortdurende harmonie voor de verandering van je lichaam. Qi kan stromen en bloed kan stromen dankzij lichte fysieke oefeningen en mentale ontspanning.

Het is heel goed om Qi Gong tijdens de zwangerschap te oefenen omdat:

1. helpt bij het creëren van een goede relatie met je lichaam die elke dag verandert en je helpt je eigen baarmoeder en nieuwe baby te voelen

2. geeft emotionele sereniteit en mentale rust, bevordert de stroom van energie bij de zwangere vrouw en in de uitwisseling met de baby.

3. Helpt angst en pijn te verwelkomen, voorkomt hyperemotiviteit en slaapstoornissen.

4. Het stimuleert lymfedrainage, voorkomt en vermindert oedeem in de onderste en bovenste ledematen.

5. verwijdert misselijkheid en vermoeidheid in de eerste maanden van de zwangerschap, dankzij een grotere zuurstofvoorziening van weefsels, botten en spieren.

6. Vergemakkelijkt de mobiliteit van de borst- en schoudergordel, handhaaft een brede longcapaciteit en bevordert de bloedcirculatie van moeder en kind.

7. Het traint de toon van het perineum en bevordert ontspanning die nuttig is voor de geboortefase en helpt het sneller herstel van spierelasticiteit tijdens kraamtijd

8. Handhaaft de beweeglijkheid van het bekken en behoudt de vloeibaarheid van de riem door de verbinding van de onderste ledematen met de elastische reactie van de aarde te versterken.

9. Behoudt de vloeibaarheid en flexibiliteit van de wervelkolom, waarvan de verlenging in de basispositie van Qi Gong rugpijn voorkomt en verlicht.

Ik raad het ten zeerste aan.

Locaties, datum en tijd

Donderdag 5 maart om 12.00 uur in Mirror Center
Ter Gouwstraat 3 1093 JX Amsterdam

Vrijdag 28 februari 11.00 uur
Vrijdag 13 maart 11.00 uur
Vrijdag 20 maart 11.00 uur in Nemoland Westerpark
Overbrakerpad 2, 1014 AZ Amsterdam

1 les 15 euro
U kunt uw plaats voor de les reserveren:

De tickets voor de les voor het Mirror  centre worden aangeboden via de Member platform (https://mirrorcentre.nl/mirrormember/)

De ticket voor Nemoland kan je reserveren met een e-mail te sturen naar bepranic@gmail.com